Polityka prywatności

Szanowny Kliencie, firma P. I. S. O. I. G. S. Stefan Dudziak z siedzibą w Chełmku
dba o to, aby na bieżąco informować naszych Klientów o wszystkich ważnych zmianach w tym temacie. W związku z tym informujemy Państwa, że od 25 maja 2018 roku zmieniają się przepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz swobodnego przepływu takich danych – zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE tzw. RODO. Jednocześnie informujemy, że zmiana ta nie wymaga od Państwa podejmowania dodatkowych działań i nie będzie miała bezpośredniego wpływu na wykonanie dotychczas zawartych z nami umów. Przygotowaliśmy dla Państwa dokument poniżej,  w którym znajdziecie informacje o celach i zasadach przetwarzania danych przez P. I. S. O. I. G. S. Stefan Dudziak oraz przysługujących Państwu prawach.W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt, tel.33 846 13 45 lub email: sklep@panther4u.pl
1.       Administratorem danych osobowych jest P. I. S. O. I. G. S. Stefan Dudziak
2.      Administrator informuje, iż w celu należytej ochrony Pani/Pana danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: sklep@panther4u.pl
3.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach:
a)      niezbędnych do realizacji usług oferowanych przez Administratora, w przypadku zawarcia umowy
– na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO;
b)      weryfikacji tożsamości, w przypadku zawarcia umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO;
c)      kontaktowych – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO;
d)      otrzymywania informacji handlowej, w przypadku wyrażenia zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO;
e)       analizowania oraz tworzenia statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
f)      archiwalnych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
g)      ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
h)       przeciwdziałania przestępstwom, w tym oszustwom i praniu brudnych pieniędzy – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
4.      Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a)      organy administracji publicznej – na mocy odpowiednich przepisów prawa;
b)      podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, podmioty świadczące inne usługi związane z bieżącą działalnością Administratora – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych;
c)      inne podmioty, uprawnione do ich pozyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
5.      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych.
6.      Ma Pan/Pani prawo do:
a)      dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
b)      wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
c)      przenoszenia danych;
d)      cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest udzielona zgoda;
e)      wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Dziękujemy że jesteście Państwo z nami!